Rörbäck - just nu

Nya vindmätare beställda - jag hoppas ha dem på plats till midsommar!